THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lưu ý:

  1. Các đội thi tham dự chương trình có thắc mắc vui lòng liên hệ Supporter.
  2. Các đơn vị truyền thông, báo chí vui lòng liên hệ Communication Manager

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Tôi đã đọc các điều khoản và đồng ý với quy định và thể lệ của cuộc thi CMO Think And Action 2019

 

Hạn Chót Đăng Ký Nộp Bài Thi

Ngày
Giờ
Phút
Giây